CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN, CÔNG THỨC TÍNH & BÀI TẬP THỰC HÀNH

Để giúp các em học viên nắm chắc kiến thức và vận dụng giỏi để giải bài xích tập về chăm đề Điện trở của dây dẫn – Định vẻ ngoài Ôm. Trong nội dung bài viết này, HOCMAI sẽ dành riêng cho các em nội dung bài viết hướng dẫn giải Bài tập vận dụng định điều khoản Ôm và bí quyết tính năng lượng điện trở của dây dẫn trong SGK Vật Lý 9.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 1 | Trang 32 SGK đồ vật Lý 9

Một dây dẫn bằng làm từ chất liệu nicrom nhiều năm 30m, ngày tiết diện là 0,3mm2 được mắc vào trong 1 hiệu điện cầm 220V. Tính độ mạnh của dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Tóm tắt đề:

Dây nicrom có:

ρ = 1,1.10^-6 Ω.m l = 30m
S = 0,3 mm² = 0,3.10^-6 m² U = 220VI = ?

Gợi ý đáp án

Ta có:

– Chiều nhiều năm của dây: l = 30m

– ngày tiết diện dây: S = 0,3 mm² = 0,3.10^-6 m²

– Điện trở suất của cấu tạo từ chất nicrom: ρ = 1,1.10^-6 Ω.m 

– Hiệu năng lượng điện thế: U = 220V

– Điện trở của dây dẫn:

R = ρ . L/S = 1,1.10^-6 . 30/0,3.10^-6 = 110Ω

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:

I = U/R = 220/110 = 2A

Bài 2 | Trang 32 SGK đồ Lý 9

Một đèn điện lúc sáng sủa hơn bình thường sẽ gồm điện trở R1 = 7,5Ω với cường độ của chiếc điện chạy qua đèn lúc chính là I = 0,6 A. đèn điện này được mắc thông suốt cùng với một biến đổi trở và bọn chúng được mắc vào một hiệu điện ráng U = 12V như sinh hoạt sơ đồ dùng hình 11.1 sau đây:

*

a) Phải điều chỉnh lại biến đổi trở bao gồm trị số điện trở R2 là bao nhiêu để láng đèn có thể sáng bình thường?

b) đổi mới trở này sẽ sở hữu điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với 1 cuộn dây dẫn được thiết kế bằng cấu tạo từ chất hợp kim nikelin tất cả tiết diện là S = 1mm². Tính chiều dài l của dây dẫn được dùng làm biến trở này.

Tóm tắt đề:

RĐ = R1 = 7,5Ω I Đdm = I = 0,6A đèn thông suốt với đổi mới trở U = 12V

a) Để đèn sáng bình thường ⇒ Rb = R2 = ?

b) Rb max = 30Ω, dây nikelin có ρ = 0,4.10^-6 Ω.m cùng S = 1mm² = 1.10^-6m² ⇒ l = ?

Gợi ý đáp án

a) 

Cách giải 1: Để nhẵn đèn hoàn toàn có thể sáng thông thường thì cường độ của loại điện qua mạch phải và đúng là 0,6 A. Lúc ấy thì điện trở tương tự của mạch là:

Rtđ = U/I = 12/0,6 = 20Ω 

Theo sơ đồ gia dụng như hình 11.1 ⇒ Rtđ = R1 + R2

Từ kia ta sẽ tính được: R2 = Rtđ – R1 = 20 – 7,5 = 12,5Ω

Cách giải 2: Vì đèn và biến trở được ghép tiếp nối nên nhằm đèn có thể sáng thông thường ⇒ Ib = IĐ = I Đdm = 0,6A với UĐ = U Đdm = I Đdm . R1 = 0,6.7,5 = 4,5V

Mặt không giống UĐ + Ub = U = 12V ⇒ Ub = 12 – UĐ = 12 – 4,5 = 7,5V

Biến trở lúc này có quý giá là:

Rb = Ub/Ib = 7,5/0,6 = 4,5V

b) Từ phương pháp R = ρ . L/S suy ra I = R.S/ρ = 30 . 1.10^-6 / 0,4.10^-6 = 75m

Bài 3 | Trang 32 SGK vật Lý 9

Một trơn đèn gồm điện trở là R1 = 600Ω được mắc song song thuộc với bóng đèn thứ hai tất cả điện trở là R2 = 900Ω vào một trong những hiệu điện vậy UMN = 220V như sơ đồ gia dụng ở hình 11.2 SGK. Dây nối từ M cho A và từ N mang đến B là dây bằng đồng, gồm chiều dài tổng số là l = 200m và bao gồm tiết diện là S = 0,2mm². Bỏ lỡ điện trở của dây được nối tự hai bóng đèn tới A cùng B.

a) Tìm năng lượng điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện vắt được đặt vào hai đầu của mỗi đèn.

Xem thêm: Bồn Cầu Inax Chính Hãng Giá Bồn Cầu Inax 1 Khối (44 Sản Phẩm)

Tóm tắt đề:

Đèn 1 tất cả R1 = 600Ω Đèn 2 có R2 = 900Ω UMN = 220V Dây bằng đồng đúc ρ = 1,7.10^-8 Ω.m l
MA + l
NB = l = 200m S = 0,2mm² = 0,2.10^-6 m²

a) RMN = ?

b) UĐ1 = ? cùng UĐ2 = ?

Gợi ý đáp án

a)

– Điện trở của dây được nối tự M cho A cùng từ N tới B là:

Rd = ρ . L/S = 1,7.10^-8 . 200/0,2.10^-6 = 17Ω

– Điện trở tương đương của cả hai bóng đèn R1 cùng R2 được mắc song song là:

R12 = (R1.R2) / (R1 + R2) = (600.900) / (600 + 900) = 360Ω 

– Đoạn mạch MN bao gồm điện trở là:

RMN = Rd + R12 = 17 + 360 = 377Ω 

b)

+ giải pháp 1:

Dòng điện mạch thiết yếu có độ mạnh là:

I = U / RMN = 220/377 = 0,584A

⇒ Hiệu điện thế được đặt vào nhì đầu từng đèn là:

U1 = U2 = I.R12 = 0,584.360 = 210V

+ phương pháp 2:

Vì dây nối trường đoản cú M mang đến A và từ N mang lại B coi như một năng lượng điện trở tổng số ở bên phía ngoài Rd mắc tiếp nối với các hai đèn (R1 // R2) nên ta tất cả hệ thức:

Ud/U12 = Rd/R12 = 17/360 ⇒ Ud = U12.(17/360) 

(Trong đó U12 là hiệu điện cụ hai đầu từng đèn: U12 = UĐ1 = UĐ2)

Mà Ud + U12 = UMN = 220V

Từ kia suy ra:

U12.(17/360) + U12 = 220V ⇒ U12 = 210V

Vậy hiệu điện vắt được để vào nhị đầu của mỗi đèn là: UĐ1 = UĐ2 = 210V.

Trên phía trên là nội dung bài viết hướng dẫn giải Bài tập vận dụng định hiện tượng Ôm và bí quyết tính năng lượng điện trở của dây dẫn. Nội dung bài viết bao bao gồm hướng dẫn giải chi tiết 3 bài xích tập trong SGK thiết bị lý trang 32. Mong muốn qua bài viết này, các em học sinh đã gọi rõ tương tự như biết cách áp dụng định lý lẽ ôm và bí quyết tính điện trở của dây đem vào giải bài tập đồ dùng Lý của mình.

- Điện trở của dây dẫn biểu lộ mức độ cản trở mẫu điện những hay ít của dây dẫn.

- Điện trở kí hiệu là R.

- Đơn vị của năng lượng điện trở là Ôm (left( Omega ight))

+ (1kOmega = 1000Omega )

+ (1MOmega = 10^6Omega ) 

- Kí hiệu của sơ đồ dùng của năng lượng điện trở vào mạch năng lượng điện là:

 

*

hoặc

*

- Công thức xác minh điện trở của dây dẫn:

(R = dfracUI), cùng với U là hiệu điệ nuốm (V); I là cường độ chiếc điện (A)

+ và một dây dẫn yêu đương số (fracUI) có trị số không đổi.

+ những dây dẫn khác biệt thì trị số (fracUI) là khác nhau.

2. Định qui định Ôm


Cường độ chiếc điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện vậy đặt vào nhị đầu dây và xác suất nghịch với năng lượng điện trở của dây

- Công thức: (I = dfracUR)


Trong đó:

+ (I):Cường độ loại điện (left( A ight))

+ (U) Hiệu điện cố kỉnh (left( V ight))

+ (R) Điện trở (left( Omega ight))

- Ta có: (1A = 1000m
A) với (1m
A = 10^ - 3A)


*

- Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện rứa giữa hai dầu dây dẫn là con đường thẳng trải qua gốc tọa độ (left( U = 0; m I = 0 ight))

- với một dây dẫn (cùng một điện trở) thì: (dfracU_1U_2 = dfracR_1R_2)


 

Video mô rộp về định giải pháp Ohm

 


 

Sơ đồ tứ duy

 

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp cogioivathuyloi.edu.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng cogioivathuyloi.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cogioivathuyloi.edu.vn gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.