ĐIỆN CỰC ĐIỆN TRƯỜNG VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỆN CỰC ĐIỆN TRƯỜNG

Dòng điện trong chất điện phân được coi là dòng ion dương và ion âm hoạt động có phía theo hai chiều ngược nhau.

Bạn đang xem: Điện cực điện trường và nguyên tắc hoạt động của điện cực điện trường


I. Bản chất dòng năng lượng điện trong chất điện phân

1. Thuyết năng lượng điện li

Trong dung dịch, những hợp chất hóa học như axit, bazơ cùng muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành những nguyên tử (hoặc team nguyên tử) tích điện gọi là ion; ion tất cả thể hoạt động tự vày trong dung dịch và biến hóa hạt download điện.

Video mô rộp truyền dẫn điện phân


2. Bản chất dòng năng lượng điện trong chất điện phân

- chiếc điện trong hóa học điện phân thuộc dòng ion dương cùng ion âm chuyển động có phía theo hai chiều ngược nhau.

+ Ion dương chạy về phía catôt nên người ta gọi là cation

+ Ion âm chạy về phía anôt nên gọi là anion.

- loại điện trong hóa học điện phân không chỉ có tải năng lượng điện lượng hơn nữa tải cả vật hóa học (theo nghĩa hẹp) đi theo. Tới điện cực chỉ có êlectron rất có thể đi tiếp, còn lượng vật hóa học đọng lại ở điện cực, gây nên hiện tượng năng lượng điện phân.

- chất điện phân không dẫn điện giỏi bằng kim loại.

II. Những hiện tượng ra mắt ở năng lượng điện cực. Hiện tượng dương cực tan

Ta xét chi tiết những gì xẩy ra ở điện cực của bình năng lượng điện phân dung dịch Cu
SO4 tất cả điện cực bằng đồng nguyên khối bình điện phân này ở trong loại dễ dàng nhất, vị chất rã là muối bột của sắt kẽm kim loại dùng làm cho điện cực (trường phù hợp này là đồng)

Khi cái điện chạy qua, cation Cu2+ chạy về catôt, về nhấn electron từ điện áp nguồn đi tới. Ta bao gồm ở những điện cực:

+ Ở catốt: Cu2+ + 2e- → Cu

+ Ở anốt: Cu → Cu2+ + 2e-

Khi anion (SO4)2- chạy về anôt, nó kéo ion Cu2+ vào dung dịch. Như vậy, đồng ở anôt sẽ tan dần dần vào vào dung dịch. Đó là hiện tượng lạ dương rất tan.

Vậy:

- các ion chuyển động về các điện cực tất cả thể tính năng với chất làm điện cực hoặc cùng với dung môi tạo cho các làm phản ứng hóa học hotline là phản bội ứng phụ trong hiện tượng lạ điện phân.


- hiện tượng lạ dương rất tan xảy ra khi các anion tiếp cận anot kéo các ion kim loại của điện cực vào trong dung dịch.

III. Các định dụng cụ Fa-Ra-Đây

Vì dòng điện trong chất điện phân cài đặt điện lượng cùng với vật hóa học (theo nghĩa hẹp) nên trọng lượng chất đi đến điện cực:

- tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình điện phân

- tỉ lệ thuận cùng với khố lượng của ion (hay cân nặng mol nguyên tử A của nguyên tố khiến cho ion ấy);

- tỉ lệ thành phần nghịch với năng lượng điện của ion (hay hoá trị n của nguyên tố tạo thành ion ấy)

1. Định luật Fa-ra-đây lắp thêm nhất

Khối lượng vật hóa học được giải tỏa ở điện cực của bình điện phân tỉ trọng thuận với điện lượng chạy qua bình đó

m = kq

k gọi là đương lượng điện hoá của hóa học được hóa giải ở điện cực.

2. Định cơ chế Fa-ra-đây máy hai

Đương lượng năng lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ cùng với đương lượng gam ( fracAn) của nhân tố đó. Hệ số tỉ lệ là ( frac1F), trong những số đó F call là số Fa-ra-đây


k = ( frac1F).( fracAn)

Thí nghiệm mang lại thấy, ví như I tính bởi ampe, t tính bằng giây thì:

F = 96 494 C/mol

* phối kết hợp hai định chính sách Fa-ra-đây, ta được phương pháp Fa-ra-đây: 

m = ( frac1F).( fracAn).It

m là lượng hóa học được hóa giải ở điện cực, tính bằng gam.

IV. Ứng dụng của hiện tượng điện phân

Một số vận dụng của hiện tượng lạ điện phân:

- Điều chế hoá chất: pha trộn clo, hiđrô cùng xút trong công nghiệp hoá chất.

- Luyện kim: người ta phụ thuộc hiện tượng dương cực tan nhằm tinh chế kim loại. Các kim một số loại như đồng, nhôm, magiê và các hoá hóa học được điều thẳng bằng phương thức điện phân

- Mạ điện: fan ta dùng phương thức điện phân để che một lớp kim loại không gỉ như crôm, niken, vàng, bạc... Lên những đồ vật bằng kim loại khác.

Lưỡng cực điện là một trong hệ bao gồm hai năng lượng điện điểm bằng nhau về độ béo nhưng trái dấu, link cứng với, phương pháp nhau một khoảng tầm ( ell ) rất nhỏ so với những khoảng cách từ nó đến điểm ta xét (hình 1.42). Đường thẳng nối hai điện tích ( -q ) cùng ( +q ) gọi là trục của lưỡng cực điện.

Xem thêm: Các Nguyên Nhân Tắc Bồn Cầu Bị Nghẹt Thường Xuyên, Nguyên Nhân Gây Nghẹt Bồn Cầu

*

Những vật thể vi mô, chẳng mặt hàng như phân tử của các chất, thường có cấu tạo như đông đảo lượng rất điện. Ví dụ, phân tử muối ăn uống Na
Cl là một trong lượng rất điện chế tạo ra với ion Na+ với Cl–.

Đặc trưng cho tính chất điện của lưỡng rất điện, bạn ta dùng đại lượng momen lưỡng cực điện giỏi momen điện của lưỡng cực điện. Momen lưỡng cực điện được tư tưởng là: (vecp_e=qoverrightarrowell ) (1.101)

trong đó (overrightarrowell ) là vectơ hướng từ năng lượng điện (-q) cho (+q).

Trong hệ SI, đơn vị đo momen lưỡng cực điện là coulomb mét (Cm)


Nhận dạy dỗ Kèm đồ dùng Lý Đại cương Online qua vận dụng Zoom, Google Meet,...


Dạy kèm liên quan 1 thầy 1 trò! cung ứng trực tuyến đường 24/7Dạy kèm đồ Lý Đại cương (Cơ - nhiệt - Điện tự - quang đãng - VLNT-HN)Lịch học sắp xếp linh động, sáng - chiều - buổi tối đều học tập được!Thời gian học tập từ 1,5h - 2h/1 buổi!

2. Cường độ điện trường và điện gắng gây vày lưỡng rất điện


Xét điểm M nằm trên mặt phẳng trung trực của lưỡng rất điện. Vectơ cường độ điện trường bởi vì lưỡng rất điện gây ra tại M là: ( overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2 ), trong các số đó ( overrightarrowE_1 ) cùng ( overrightarrowE_2 ) lần lượt là vectơ cường độ điện trường vày điện tích ( -q ) với ( +q ) gây ra tại M (hình 1.43).

*

Dễ thấy: ( E_1=E_2=kfracqr_1^2 bắt buộc E=2E_1sin alpha =2kfracqr_1^2sin alpha )

Mà: ( sin alpha =fracell 2r_1 ), ( ell


Do đó: ( E=frackqell r^3=frackp_er^3 ) (1.102)

Từ hình 1.43, ta thấy ( E=frackqell r^3=frackp_er^3 ) (1.02)

Từ hình 1.43, ta thấy ( overrightarrowEuparrow downarrow vecp_e )

Nên ta có: ( overrightarrowE=-frackvecp_er^3 ) (1.103)

Vậy, vectơ độ mạnh điện trường vị lưỡng rất điện tạo ra tại một điểm trên mặt phẳng trung trực của lưỡng cực điện luôn ngược chiều với vectơ momen năng lượng điện của lưỡng cực điện.

Điện thế do lưỡng cực điện gây nên tại điểm M là:

 ( V_M=V_1+V_2=frack(-q)r_1+frackqr_2=-frackqr+frackqr=0 )

Tương tự, ta cũng xác định được cường độ điện trường trên điểm N bên trên phương của lưỡng cực điện, biện pháp tâm O của lưỡng rất điện một khoảng chừng r (hình 1.44).

*

Ta có: ( overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2 ), trong những số đó ( overrightarrowE_1 ) và ( v ) thứu tự là vectơ độ mạnh điện trường bởi điện tích ( -q ) và ( +q ) gây ra tại N. Thường thấy ( overrightarrowE_1uparrow downarrow overrightarrowE_2 ), nên

 ( E=E_2-E_1=frackqr_2^2-frackqr_1^2=kqleft( fracr_1^2-r_2^2r_1^2.r_2^2 ight) )

Mà: ( r_1^2=left( r+fracell 2 ight)^2 ), ( r_2^2=left( r-fracell 2 ight)^2 ), ( r>>ell )

Nên: (r_1^2-r_2^2=left( r+fracell 2 ight)^2-left( r-fracell 2 ight)^2=2rell ); (r_1^2r_2^2approx r^4)

Do đó: ( E=frackq.2rell r^4=frac2kqell r^3=frac2kp_er^3 ) (1.104)

Hình 1.44 cho biết thêm ( overrightarrowEuparrow uparrow vecp_e ). Nếu điểm N ở về phía phía bên trái lưỡng rất điện, ta cũng chứng minh được ( overrightarrowEuparrow uparrow vecp_e ).


Vậy ( overrightarrowE=frac2kvecp_er^3 ) (1.105)

Điện thế bởi lưỡng cực điện tạo ra tại điểm N là:

(V_N=V_1+V_2=frack(-q)r_1+frackqr_2)(=kqleft( fracr_1-r_2r_1r_2 ight)approx frackqell r^2=frackp_er^2) (1.106)

Các tác dụng trên mang lại thấy, độ mạnh điện trường và điện chũm gây vày lưỡng rất điện thì sút theo khoảng cách r nhanh hơn độ mạnh điện trường với điện nạm gây vì một năng lượng điện điểm.


Giả sử để lưỡng rất điện vào năng lượng điện trường đều, làm thế nào cho vectơ momen lưỡng cực điện (vecp_e) tạo nên với vectơ độ mạnh điện trường xung quanh (overrightarrowE_0) một góc ( alpha ). Khi đó, điện trường chức năng lên lưỡng cực điện nhị lực ngược chiều: ( overrightarrowF_+=qoverrightarrowE_0 ) với ( overrightarrowF_-=-qoverrightarrowE_0 ) (hình 1.45).

Tổng của nhị lực này bằng không nên lưỡng rất điện không tịnh tiến trong năng lượng điện trường. Mặc dù nhiên, hai lực ( overrightarrowF_+ ) với ( overrightarrowF_- ) tạo nên thành một ngẫu lực có tác dụng lưỡng cực điện con quay trong con đường tròn. Momen của ngẫu lực là:

 ( M=F_+d=qE_0ell sin alpha =p_eE_0sin alpha ) (1.107)

Hay sống dạng vectơ: ( overrightarrowM=vecp_e imes overrightarrowE_0 ) (1.108)

Vectơ ( overrightarrowM ) có phương của vuông góc với khía cạnh phẳng chứa ( vecp_e ) với ( overrightarrowE_0 ), chiều khẳng định theo phép tắc đinh ốc hoặc thay tay phải.

Dưới tính năng của momen ngẫu lực, lưỡng rất điện đã quay theo chiều làm thế nào để cho vectơ ( vecp_e ) tới trùng với hướng của vectơ ( overrightarrowE_0 ). Nếu lưỡng cực là cứng ( ( ell ) không đổi), nó đang nằm cân nặng bằng ở trong phần này. Ví như lưỡng rất là đạo hàm, nó sẽ ảnh hưởng biến dạng hoặc phân li giả dụ kém bền.


Trong trường hợp lưỡng rất điện đặt trong điện trường không đều, nó sẽ bị xoay cho vị trí sao để cho vectơ ( vecp_e ) cho tới trùng với vị trí hướng của vectơ ( overrightarrowE_0 ), tiếp nối lực năng lượng điện trường vẫn kéo lưỡng cực điện tịnh tiến về phía năng lượng điện trường mạnh.

Các tác dụng trên phía trên được vận dụng để phân tích và lý giải hiện tượng phân cực điện môi, hiện tại tượng những vật nhẹ như mẩu giấy, bụi vải… bị hút vào những vật lan truyền điện và là nguyên lý hoạt động của lò nướng bởi sóng viba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.